Bước 1: Gửi email tới genshin_cs@hoyoverse.com
Chủ đề " PSN Account Unlink Request "
Không cần ghi nội dung. Cần ghi đúng cú pháp, vì bot sẽ autoreply thư của bạn nếu thư hợp lệ.

Bước 2: Đợi thư trả lời được gửi đến
Ở cuối thư sẽ có form, các bạn trả lời đúng và đủ nhé!

Bước 3: Nhập các thông tin

1.Tên tài khoản PSN có thể xem trong game hoặc trên web account mihoyo
3. Nơi tạo acc, xem cách check nguồn tạo ở bài ghim trong group.
4. Có thể xem trong game, thường là ngày mà Amber gia nhập tổ đội
5. UID acc cần gỡ, UID sẽ giống trên PC/Mobile
6. Server theo đầu số UID của bạn
7. AR Rank (Hạng mạo hiểm) hiện tại của acc
8,9. Nếu có bill nạp thì điền loại bill ( Không nguyệt chúc phúc, nhật kí hành trình....) bằng tiếng anh và gửi ảnh bill để tăng tỉ lệ thành công
10. Tên vũ khí điền bằng tiếng Anh( vào game mở cài đặt ngôn ngữ chọn tiếng Anh)
Ô thứ 3 cứ điền "Nothing".
11. Chọn mục 1 và mục 2 đều được
12. Chọn mục đồng ý gỡ tài khoản PSN

Nguồn bài viết: Huy Công