VIP MEMBER

 

Mỗi khi sử dụng Pcoin để mua hàng khách hàng sẽ nhận được một điểm tích lũy.

Khi đạt đủ số điểm tích lũy, tài khoản của quý khách sẽ được tự động nâng cấp thành các cấp VIP tương ứng

 

 

 

Bạc

Vàng

Bạch Kim

Kim Cương

Tỷ lệ Cashback

1%

1%

1,5%

2%

Ưu tiên khi đông khách

 

Phần quà thêm trong dịp đặc biệt

 

 

 

Số Pcoin điểm cần tích lũy để đạt hạng VIP

1.000.000

5.000.000

25.000.000

50.000.000

 

 

 LƯU Ý 


Điểm tích lũy là tổng Pcoin dùng để mua hàng được tính từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ VIP         
PaimonShop có quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi cho VIP tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước. 

Chính sách về vip member sẽ được hiển thị tại Menu

Giờ Huy Hiệu sẽ được hiển thị ngay cạnh tên khách hàng tại trang chủ